Standardy Obsługi klientów

Każdy zwracający się do nas inwestor,  pragnący zlecić wykonanie posadzki anhydrytowej,  może zawsze liczyć na fachową i pełną obsługę.

Obok informacji technicznej zamieszczonej na naszej stronie, przekazujemy wiele praktycznych porad na temat samej eksploatacji posadzki anhydrytowej. W oparciu o duże doświadczenie budowlane podpowiadamy konkretne rozwiązania, pokazujemy próbki materiału oraz udzielamy kontaktu do inwestorów z ostatnich realizacji.

Uwaga!  Ważne, aby zwrócić się do nas jeszcze przed rozpoczęciem prac przez instalatorów.

Krótki pokaz slajdów można zobaczyć na naszym kanale w youtube.

ETAPY  REALIZACJI:

1. Pierwsze spotkanie na budowie. Jest to spotkanie z Inwestorem w celu obmiaru powierzchni z natury i przedstawienia szacunkowej wyceny. Przy akceptacji warunków następuje podpisanie zlecenia i uzgodnienie terminu. Po podpisaniu zlecenia inwestor otrzymuje pełną informację techniczną na temat sposobu przygotowania podloża przez instalatorów. W razie potrzeby dokonujemy kontronego pomiaru poziomów. Bardzo wielką wagę przywiązujemy do przygotowania podłoża przez firmę instalacyjną, dlatego w miarę potrzeb w trakcie prac instalacyjnych również przyjeżdżamy i kontrolujemy detale wykonawcze.

2. Drugie lub kolejne spotkanie na budowie. Ma ono miejsce po zakończeniu prac przez instalatorów. Podczas tego spotkania dokonujemy sprawdzenia poprawności przygotowania podłoża, udzielamy niezbędnych informacji i nanosimy poziomy wykonawcze.

3. Trzecie spotkanie na budowie. Podczas tej wizyty dokonujemy wylania posadzek

Po wykonaniu posadzek anhydrytowych inwestor otrzymuje od nas Zalecenia eksploatacyjne zawierające podstawowe informacje na temat wymagań niezbędnych do właściwego wysuszenia i i użytkowania jastrychu. Na wszystkie wykonane prace udzielamy gwarancji budowlanej.

Posadzki anhydrytowe


Współpracujemy z najlepszymi